Aan alle UBC-leden 

Gorinchem, 8 april 2020 

Beste leden, 

Het is een spannende tijd. Sommige mensen worden angstig en onzeker, omdat niemand weet wat er morgen of vandaag nog gaat gebeuren. Wie had dit ooit kunnen bedenken? In een maand staat de hele wereld op zijn kop door een onzichtbaar virus. Dat maakt het misschien wel zo moeilijk te begrijpen. 

Elke dag worden we geconfronteerd met de laatste stand van zaken: hoeveel nieuwe corona patiënten? Hoeveel nieuwe sterfgevallen? Als je gewoon thuis bent dan lijkt het soms even niet te bestaan. Maar in elke stad of dorp zie je, dat de winkels, bars, restaurants, sportcomplexen, zwembaden en scholen dicht zijn….net als bij ons in Gorinchem en omliggende dorpen. 

Wij weten nu al, dat ook leden zakelijk getroffen zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan degenen, die werkzaam zijn in de horeca en nu al weten dat zij tenminste tot 29 april 2020 hun bedrijf gesloten moeten houden. 

Ook is ons vanuit de overheid een verbod opgelegd om naar de bejaarden- en verzorgingstehuizen te gaan. Heel begrijpelijk, want wij moeten de ouderen in de maatschappij beschermen. Echter, deze mensen mogen wij niet vergeten. Zij voelen zich vaak eenzaam en zullen zich nog eenzamer voelen. Dit geldt natuurlijk voor heel veel mensen om je heen. Soms gewoon een kaartje of een appje beurt de medemens weer op. 

Tevens denken wij aan de medewerkers die in de gezondheidssector werkzaam zijn en nu misschien al veel overuren moeten maken om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. 

Voor 2020 waren weer veel UBC-activiteiten gepland. Jammer dat veel activiteiten, waar wij ook tijd in hebben gestoken, niet door konden gaan. Niemand weet wanneer het Corona virus weer onder controle is. Wij zullen jullie op de hoogte vanaf wanneer er weer activiteiten plaats kunnen vinden. Wij zullen ons natuurlijk houden aan de richtlijnen die gegeven gaan worden door de overheid, RIVM en de gemeente. 

Wij willen afsluiten met jullie allemaal veel kracht, saamhorigheidsgevoel en gezondheid toe te wensen. 

Let een beetje op elkaar en wees zuinig op elkaar. Probeer het hoofd koel te houden. Er komt een tijd dat dit allemaal weer over is en dat we samen weer kunnen werken aan een mooie en, bruisende Business Club. 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Unitas Business Club