Unitas Business Club

Begin 2000 is de UBC, de Unitas Business Club,  opgericht.

De Unitas Business Club heeft een drietal doelstellingen:

  • Allereerst een jaarlijkse financiële bijdrage te genereren voor de Gorcumse voetbalvereniging Unitas. Een vereniging die inmiddels al bijna 120 jaar bestaat en sinds jaar en dag een vaste waarde is in de voetbalwereld en in de Gorcumse samenleving.
  • Ten tweede wil de UBC de persoonlijke contacten en, indien mogelijk, de zakelijke belangen van haar leden bevorderen.
  • Tenslotte wordt er door het bestuur van de UBC jaarlijks een aantal bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, om zodoende het lidmaatschap meerwaarde te geven.

Daarnaast wil de UBC ook een maatschappelijke bijdrage leveren door het ondersteunen met een geldbedrag van vooral plaatselijke goede doelen. Dat gebeurt één maal per jaar tijdens de zogeheten Heerenavond.

Als lid van de UBC heeft u recht op twee tribunekaarten bij de voetbalvereniging Unitas, zodat u wedstrijden kunt bijwonen op Molenvliet en wordt u ontvangen in de bestuurskamer.

Via de website van de UBC www.ubcgorinchem.nl wordt u steeds op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de UBC en kunt u zich aanmelden voor tal van activiteiten. Van gezellige ledenvergadering tot Heerenavond. Van wijnreis tot Lady’s Night. Van fietstocht tot bedrijvenbezoek. Van haringparty tot eindejaarsborrel. Daarnaast worden er incidenteel nog andere activiteiten georganiseerd. Kortom, een breed scala van mogelijkheden om te genieten van uw lidmaatschap.

Inmiddels telt de Unitas Business Club bijna 100 leden. Samen met het gegeven dat de UBC 20 jaar bestaat, kunnen we er niet omheen: de UBC heeft haar bestaansrecht inmiddels overduidelijk bewezen.

De Unitas Business Club: een prima mogelijkheid om uw netwerk te continueren en uit te breiden.