Gezien de huidige Covid situatie heeft uw UBC bestuur besloten, ondanks de versoepelde mogelijkheden, de avond met Sjaak Bral welke stond genoteerd op woensdag 25 november a.s., geen doorgang te doen vinden. Dat spijt ons maar in het belang van ieders gezondheid zult u begrip hebben voor deze beslissing.

We vertrouwen op spoedige verbeteringen zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten en wensen u goede zaken maar vooral goede gezondheid.

Uw UBC bestuur