eindejaarsborrel-2014-01Het was weer een “bruisende party”! om maar met de woorden van oud presentator Gert-Jan Droge van start te gaan. Het waren zijn gevleugelde woorden om -in een grijs verleden- het televisieprogramma Glamourland af te sluiten.

In gepaste stijl heeft ook de UBC het jaar 2014 afgesloten. Met een groep van een twintigtal leden hebben we met drinkbare- en zeer eetbare ondersteuning door John Bergman van het oude jaar afscheid genomen.

Zoals gebruikelijk op een goed feest zijn er heel wat misstanden aan de orde geweest die zoals zal blijken ook eind volgend jaar vast weer op de agenda kunnen. Mooi dat onder het genot van een borrel al die zaken zo eenvoudig lijken te kunnen worden opgelost. Evenals de behandeling van de historie was er ook weer voldoende tijd en ruimte voor het maken van nieuwe plannen met nieuwe ideeën. Nu maar eens zien of die ook vervolg krijgen. Misschien een meningsverschil over het een of ander; over een paar dingen waren de bezoekers het van harte eens.

De verzorging in het Uyltje was weer uitstekend, het blijft voor herhaling vatbaar, we wensten elkaar en alle anderen fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.

eindejaarsborrel-2014-02 eindejaarsborrel-2014-03