alv-2015-mainEen sfeervol ingerichte Unitaskantine vormde het decor van de jaarvergadering van de Unitas Business Club. Wellicht was het slechte weer er debet aan, of de talloze files die daardoor ontstonden, of hebben mensen het gewoon druk: maar de opkomst was iets minder dan voorgaande jaarvergaderingen.

Dat nam niet weg dat de aanwezigen al snel met elkaar in gesprek waren. Oftewel de stemming zat er al snel in. Na een oproep van de voorzitter schikte iedereen zich in het protocol omdat de jaarvergadering officieel begon. Voorzitter Ton de Hoog heette iedereen welkom, vond het fijn om te gast te zijn bij Unitas en hoopte op een vruchtbare vergadering.

De eerste mededeling betrof het aantal leden, dat bedraagt 96 tegenover 107 vorig jaar. Werk aan de winkel dus. Het bestuur is al bezig met een plan Ledenwerving. Omdat van de nieuwe leden van het afgelopen verenigingsjaar niemand aanwezig was, verviel het rondje ‘voorstellen’.

Na bespreking van het jaarverslag van secretaris Henk Kuijpers (door ziekte niet aanwezig) was de beurt aan penningmeester Dik Ottevanger voor de bespreking van het financieel jaarverslag. Een goed bericht in deze barre tijden: de UBC had een positief saldo. De kascommissie bestaande uit Martin Meijers en Adriaan Elenbaas stelde voor om de penningmeester decharge te verlenen, wat – uiteraard – door de vergadering werd verleend. Martin Meijers moest statutair gezien aftreden, zijn plaats werd ingenomen door Pieter Kroon. Uit de vergadering meldde Wieke van den Beemt zich aan als reserve.

Een nieuwe naam, nieuwe activiteiten
Mutaties in het bestuur: Ed Schobben was aftredend en niet herkiesbaar in verband met drukke werkzaamheden. Uiteraard werd Ed voor bewezen diensten – met name wat betreft de nieuwe UBC-website – bedankt door Ton de Hoog. Koes de Quillettes werd voorgesteld als zijn opvolger. Ook hiermee ging de vergadering volgaarne akkoord. Voorzitter Ton de Hoog was eveneens aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten, dus Ton werd onder luid applaus weer voor 4 jaar ‘vastgelegd’.
Ton de Hoog memoreerde de activiteiten van 2014 en vertelde meteen dat een aantal jonge leden zal worden benaderd om te gaan brainstormen over mogelijke andere activiteiten voor het jaarprogramma van 2015. Een programma dat al wel in de steigers staat, maar innovatieve veranderingen zijn altijd welkom.

Min of meer nieuw is ook de UBC-website. Marty Verhees van Bos Reclame legde het gebruik en de mogelijkheden van de website uit, waarop Ed Schobben nog vermeldde dat de website echt een gebruikersmiddel voor de leden van de UBC moet gaan worden.

Tijd voor eten en voetbal
Omdat de rondvraag geen vragen opleverde, kon voorzitter Ton de Hoog de vergadering afsluiten met een welgemeend: ‘eet smakelijk.’ En dat gold voor de kostelijke winterbarbecue met vlees van de barbecue en echte Hollandse pot. Een ieder liet zich dat goed smaken om verder nog mee te krijgen op het grote scherm dat Excelsior te sterk was voor Roda JC en FC Groningen geen spaan heel liet van het zwalkende Vitesse. Conclusie: een jaarvergadering bij de UBC is altijd weer bijzonder.

Fotoimpressie