Zo’n veertig leden en bestuursleden hadden zich op 12 februari verzameld in het clubgebouw van Unitas voor de traditionele ledenvergadering. Voorzitter Ton de Hoog kon zich vlot door de agenda heen werken. Het boekjaar werd afgesloten met een positief saldo en er was een goedkeuring voor het door penningmeester Dik Ottevanger gevoerde beleid van de kascontrolecommissie. Bij de bestuursverkiezing mocht Koes de Quillettes voor 3 jaar verder als bestuurslid en Ton de Hoog voor 3 jaar als voorzitter. Met daarbij de opmerking dat het zijn laatste termijn is. Wel een discussiepunt was het programma, de vergadering wilde graag dat de leden middels steekproeven en een denktank mochten meedenken aan andere, nieuwe programma onderdelen De voorzitter beloofde dat het bestuur hier z.s.m. mee aan de slag zal gaan. En daarna? Was het tijd voor een overheerlijk Hollands buffet geserveerd door Hotel Gorinchem en bleef het nog lange tijd gezellig.

  • ledenvergadering-2019-01
    ledenvergadering-2019-02
    ledenvergadering-2019-03

View more photos →