De jaarlijkse ledenvergadering trok een veertigtal belangstellenden naar het clubgebouw van Unitas op sportpark Molenvliet. Stipt op tijd kon voorzitter Ton de Hoog met de vergadering beginnen. In een vlot tempo werd de agenda afgehandeld, notulen en jaarverslag werden goedgekeurd en volgens de kascontrolecommissie was ook de boekhouding prima in orde, zodat penningmeester Dik Ottevanger weer rustig achter de bestuurstafel kon plaatsnemen.

Aftredend en herkiesbaar waren Adjan Bos en Dik Ottevanger, met luid applaus stemde de vergadering in met hun benoeming voor weer een periode van drie jaar. Fred Stamkot was voorgedragen voor de vacante functie van secretaris en ook hij mocht van de vergadering voor drie jaar deel gaan uitmaken van het UBC-bestuur. Na toelichting op het afwisselende activiteitenprogramma 2017 was het tijd voor een geanimeerde rondvraag. Vervolgens kon Ton de Hoog deze vlot verlopen ledenvergadering sluiten.

Daarna was het tijd voor een overheerlijk Hollands buffet met diverse soorten stamppot (‘echt wel’) en een ruime keus vlees, dat ook op de barbecue werd bereid. Gezellig met elkaar praten en eten. Wat wil je nog meer? In dit geval de wedstrijd Bayern München – Arsenal, die op groot scherm werd vertoond. Na de fameuze goal van Arjan Robben was het al snel duidelijk welke ploeg de sterkste was. Bayern won met maar liefst 5-1. Een mooie afsluiting van de jaarlijkse ledenvergadering.