Een fiks aantal UBC-ers en Unitassers heeft zaterdag j.l. de weg weten te vinden naar sportpark Molenvliet alwaar Unitas gastheer was voor een gezellige mosselmaaltijd. Een feestelijk ingerichte kantine met strak gedekte tafels vormden een mooi decor voor de mosselmaaltijd. De lange tafels waaraan een ieder plaatsnam, stonden direct borg voor gezelligheid en voor tal van gesprekken. Na het openingswoord van UBC-voorzitter Ton de Hoog kwamen al snel de dampende pannen met mosselen op tafel, aangevuld met frites, stokbrood en wat sausen.

De mosselen waren ‘verzorgd’ door UBC-lid Albert Sterk, terwijl UBC-lid Martijn Streek van Luiten, Importeur van Kwaliteitswijnen, had gezorgd voor diverse wijnen. Elke wijn die werd geschonken werd trouwens door Martijn ingeleid met de nodige details om de wijn te ‘plaatsen’.  Na afloop van de maaltijd werd de staf die alles rond de maaltijd had verzorgd met een stevig applaus bedankt. Het toetje – de wedstrijd Unitas-S.V.W. – ging niet door. Daarvoor in de plaats kwam de wedstrijd Feyenoord-Groningen op een groot scherm. Mede daardoor bleef het nog lang gezellig bij Unitas.