Het bestuur van de Unitas Business Club heeft met groot leedwezen kennis genomen van het onverwachte overlijden van UBC-lid Jan Wouters.

Zijn Old Dutch was een aantal jaren het gezellige onderkomen voor een kwartaalborrel of een eindejaarsborrel van de UBC. Jan was er trots op om de UBC-leden in zijn Old Dutch te mogen ontvangen en die ontvangst was dan altijd perfect geregeld. Zo was daar de eindejaarsborrel van 2018 waarbij Jan voor een heerlijk buffet had gezorgd. Bovendien waren zijn zoon en hij voor deze gelegenheid in een keurig zwart overhemd gestoken. En daarnaast was het altijd gezellig in Old Dutch. Onder het genot van een drankje kwamen de gesprekken vanzelf op gang.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid toonde Jan Wouters o.a. met zijn actie voor de Stichting Ambulancewens. De UBC heeft op haar website logischerwijs ook aandacht geschonken aan deze mooie actie, die uiteindelijk een prima bedrag opleverde. Jan was daar trots op en terecht. Verdrietig was hij over het plotselinge overlijden van zijn vriend Rik Tazelaar die zo onverwacht overleed.

Niemand kon bevroeden dat Jan zo kort na de eindejaarsborrel en zijn liefdadigheidsactie eind 2018 zou komen te overlijden. De harde werkelijkheid leert ons dat Jan Wouters niet meer in ons midden is.

Namens bestuur en leden van de UBC: Jan Wouters, rust zacht.