Nu dit clubblad bij leden, UBC, sponsors en adverteerders is of nog wordt afgeleverd, is het tijd voor koffie. De club is volop in beweging. Bestuurlijk, in organisatie, op sportief gebied. En dat allemaal wordt tot uiting gebracht door het uitgeven van een clubblad. Unitas is een van de weinige verenigingen die een dergelijk product nog realiseert. Het bestuur vindt het uitgeven van een dergelijk magazine belangrijk en onderscheidt zich daarmee van andere verenigingen. Gezien de reacties -die we als redactie mogen ontvangen- is iedereen er trots op en geniet elke keer van deze uitgave. Het mag wel ‘ns gezegd worden. Clubbladen liggen ook voor belangstellenden in de kantine en zijn gratis beschikbaar.

Meteen lezen!