GORINCHEM, 29 augustus 2019: Met ingang van 1 september neemt ook het team van Alfa Registeraccountants haar intrek in het pand van Alfa Accountants en Adviseurs in Gorinchem. Daarmee komt het aantal landelijke vestigingen van Alfa Registeraccountants op vijf. De uitbreiding is ingegeven door de wens om dichter bij de klant te staan.

Alfa Registeraccounts verzorgt audit- en assurance-opdrachten voor middelgrote en grote organisaties. Ook nemen de registeraccountants de vrijwillige controles bij onder meer verenigingen en stichtingen voor hun rekening. Die activiteiten groeien de laatste jaren flink, merkt directievoorzitter Wilco van der Spek van Alfa Registeraccountants. “En omdat we landelijk werken, komen die opdrachten overal vandaan. Met Alfa Accountants en Adviseurs hebben we de filosofie dat we graag dichtbij de klant staan. Ook fysiek. Daar willen we in onze controlepraktijk ook graag meer invulling aan geven.”
De organisatie heeft bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de vergunning voor het verrichten van wettelijke controles en valt onder het toezicht en de kwaliteitsbewaking van het AFM. Naast ervaring bij audit- en assurance-opdrachten biedt Alfa Registeraccountants zekerheid bij het doorlichten, beschrijven en adviseren over administratieve organisaties en interne beheersing of het uitvoeren van een IT-audit bij geautomatiseerde systemen.


Alfa in Gorinchem
De collega’s van Alfa Registeraccountants werken nauw samen met de collega’s van Alfa Accountants en Adviseurs in het pand aan de Stephensonweg 1 in Gorinchem. Met in totaal 33 vestigingen en ruim 950 medewerkers biedt Alfa (lokaal) ondersteuning op het gebied van accountancy, belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering, financiële dienstverlening en alles wat daarmee verband houdt.