nieuwjaar-walhainIn het sfeervol aangeklede clubhuis van Unitas werd zaterdag 3 januari j.l. de ‘Nieuwjaarsreceptie 2015’ gehouden. Een gecombineerde receptie, dus bestemd voor Unitas- en UBC-leden.

Het moet gezegd, de ambiance was uitstekend, een grote opkomst en ontzettend gezellig. Uiteraard kreeg ’iedereen’ ruim de tijd om ‘iedereen’ het beste voor 2015 toe te wensen en zoals het hoort ging dit gepaard met ‘handje schudden’ en niet één, één, twee of drie zoenen. De meningen op dat punt blijven verdeeld!

Het aangename borrelen moest vanzelfsprekend even onderbroken worden omdat voorzitter Bert Walhain het woord vroeg. In een korte toespraak wees hij nog eens op de grote plannen die het bestuur van Unitas openbaar heeft gemaakt met betrekking tot de accommodatie. Hij deed bij voorbaat een beroep op de leden zich beschikbaar te houden voor het vele vrijwilligerswerk, daaraan verbonden. ‘Zonder vrijwilligers geen vereniging’.

Ook moest hij bekendmaken dat er aan het einde van het lopende verenigingsjaar maar liefst drie bestuursleden, te weten hijzelf, Dick Schenau, wedstrijdsecretaris en Menno v.d. Galiën, secretaris, aftredend en niet herkiesbaar zijn. Er is dus werk aan de winkel voor bestuur en leden om deze vacatures weer ingevuld te krijgen.

Na een korte onderbreking, nodig om alle aanwezigen te voorzien van een glaasje ‘bubbels’, sprak de voorzitter de hoop uit op een sportief, voorspoedig en gezond 2015 voor een ieder en hief daarop het glas.

Het mag duidelijk zijn dat van het vervolg geen verslag nodig is. Gezelligheid kent immers geen tijd. Beide besturen kunnen terugkijken op een geslaagde receptie.

(met dank aan Arie van den Berg)