Nog één keertje de aandacht voor de fantastische Ladies Night van december vorig jaar. Een grootscheeps gebeuren met een prachtig programma en een deelnemersaantal van bijna honderd personen! Pas in 2019 kunnen we weer gaan genieten van een nieuwe Ladies Night. De UBC, als grootste sponsor van de Ladies Night, kan dan twee jaar ‘sparen’.De Ladies Night van 2017 kon financieel worden gerealiseerd door de UBC, maar ook door een fiks aantal bedrijven, die bepaalde onderdelen van het programma voor hun rekening namen.

Dat waren:
ATTEMA, RCN, OTTEVANGER ACCOUNTANCY, VAN DER VLIET WONEN ARKEL, ALBERT STERK BEHEER EN BURO VAN DEN DOOL

Namens de UBC en alle deelnemers aan de Ladies Night, dank daarvoor! Ook willen wij onze formidabele reisleidsters Pauline Bos en Charlotte Sterk hartelijk bedanken.