ubc-ledenvergadering-2016-10Een veertigtal UBC-leden had de weg weten te vinden naar sportpark Molenvliet waar de jaarvergadering van de UBC plaatsvond in de kantine van Unitas. Unitas had gezorgd voor een keurig verzorgde vergaderzaal, zodat het met het decorum al goed zat.
Na het openingswoord van voorzitter Ton de Hoog stelden de aanwezige nieuwe leden Ed Ligthert, Wim van der Maas, Frans Vonk en Symeon Mertzanidis zich met een kort toespraakje aan de vergadering voor. Daarna was het tijd om de agenda af te werken, wat trouwens in een vlot tempo gebeurde. Zo werden de financiën akkoord bevonden door de kascontrolecommissie, althans dat kon Pieter Kroon als lid melden. Adriaan Elenbaas was trouwens aftredend in deze commissie. Pieter Kroon zag Wieke van der Beemt opschuiven en Matthieu Versluis werd staande de vergadering benoemd als reservelid.

Afscheid van twee bestuursleden
Voorzitter Ton de Hoog meldde dat twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar waren. ‘De jeugd moet nu het voortouw nemen’ was mede een argument van hen. Ton de Hoog wees erop dat Hein bij de oprichting van de UBC al actief was. Legendarisch is zijn rol geweest bij de organisatie van de fietstochten.  Een fles port en een welgemeend applaus was zijn beloning. Ook voor secretaris  Henk Kuijpers had Ton veel respect. ‘Eveneens vanaf de oprichting betrokken als bestuurslid, een prima secretaris die er een sport van maakte om de notulen van de vergadering van de avond ervoor, vóór acht uur ’s morgens op de mail te zetten,’ aldus Ton. Henk ontving twee flessen whisky als dank ‘Omdat dat even duur was als één fles port,’ lachte voorzitter De Hoog. Uiteraard kreeg ook Henk zijn welverdiende applaus. Henk blijft trouwens nog actief, totdat een nieuwe secretaris is gevonden. Als nieuw bestuurslid werd Symeon Mertzanidis benoemd.

Wat verder ter tafel kwam
Verder bracht Ton nog het programmaoverzicht van 2016 aan de orde met extra aandacht voor de kwartaalborrel die is verplaatst van de vrijdag naar de donderdag. Ook de Heerenavond met als spreker advocaat Willem Anker (ja, die supporter van Heerenveen) werd gememoreerd. Koes de Quillettes gaf nog een referaat van de UBC op Facebook en het nut van vrienden worden. Na een dankwoord van Ernst Willemstein voor de inzet van het bestuur werd de vergadering gesloten en was het tijd voor een overheerlijk Hollands buffet. Tijd ook om gezellig met elkaar bij te praten, iets wat volop gebeurde en zelfs verder ging bij de vertoning van de wedstrijd AS Roma – Real Madrid (0-2). Zoals altijd was dit weer een gezellige ledenvergadering met een prima sfeer.

kijk hier voor de foto’s