Op vrijdag 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. In het Gorcumse stadhuis reikte burgemeester Reinie Melissant aan 10 personen een koninklijke onderscheiding uit. Voorafgaand aan de officiële uitreiking ging de burgemeester op tournee om alle gedecoreerden uit te nodigen. De Gorcumers werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Albert Sterk is altijd zeer betrokken geweest bij de winkeliersvereniging, sportverenigingen, de middenstand, de Rotaryclub en de leefkwaliteit voor de inwoners van Gorinchem. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en de manier hoe hij zich heeft ingezet voor de gemeenschap is uitzonderlijk. Het ging daarbij niet alleen om royale sponsoring, maar ook om persoonlijke inzet en betrokkenheid.

Albert. Onze hartelijke felicitaties. Geniet ervan!

Overige gedecoreerden zijn: R. Bakker, Maya Bijen, Hans Bijl, Hans de Boon, Anneke van den Dool, Peter van Grinsven, Mevrouw Riemersma, Hugo Moret en Joop van Zuijdam.