Geacht UBC-lid,

Hoe groot is uw probleem als u niet meer bij uw data kunt?
Als het antwoord op deze vraag ‘groot’ is, dan is deze uitnodiging interessant voor u!
Ondernemen is risico lopen. Dat weet u als geen ander. Want wat als u arbeidsongeschikt wordt? Of als uw klanten niet betalen? Of u wordt aansprakelijk gesteld. We kunnen nog veel meer voorbeelden noemen. Maar we vragen dit keer uw aandacht voor een risico dat steeds vaker in het nieuws komt: cybercrime!
Houd uw onderneming rekening met dit risico? Kan uw onderneming blijven draaien op het moment dat de ICT niet meer functioneert vanwege een cybercrime-aanval? Kan een datalek een faillissement van uw onderneming betekenen? Weet u dat u door de meldplicht datalekken vanaf 1 januari 2016 een forse boete kunt oplopen?

cybercrime

Voor u en uw externe ICT-partner
We kunnen ons voorstellen dat u niet precies weet wat dit allemaal voor u betekent. Daarom willen wij dat graag aan u uitleggen. En omdat we merken dat er vaak onduidelijkheid is of het een verantwoordelijkheid is voor de ondernemer of de ICT-partner, nodigen we u, namens Matthieu Versluis, beiden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma
We ontvangen u graag op 17 maart 2016 in het Postillion Hotel, Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht.

  • 15.45 uur Ontvangst
  • 16.00 uur Opening door Martijn ten Hacken
  • 16.05 uur Presentatie Olaf van Haperen van Kneppelhout & Korthals Advocaten over de wetgeving
  • 16.35 uur Presentatie Matthieu Versluis/Stephan van Kuik van Zicht risico-en verzekeringsadviseurs
  • 17.00 uur Presentatie Dave Maasland van ESET over cybercrime en datarisico’s
  • 17.45 uur Afronding
  • 18.00 uur Napraten en netwerken tijdens een borrel en een walking dinner
  • 20.00 uur Einde programma

Presentatie over wetgeving
De eerste kamer heeft op 26 mei 2015 een wetsvoorstel aangenomen dat een meldplicht datalekken regelt. Dit houdt in dat bedrijven en overheden vanaf 1 januari 2016 direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een datalek met ogenschijnlijk ernstige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens hebben. Maar wanneer is dat het geval? Als het datalek mogelijk schadelijk is voor de persoonlijke levenssfeer van personen, dan moeten zij ook op de hoogte gebracht worden. Als u dit niet of niet tijdig doet, riskeert u een boete van maximaal € 810.000,- of 10% van de omzet over het voorafgaande jaar. Met deze meldplicht wil de overheid de persoonsgegevens nog beter beschermen. Olaf van Haperen van het advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals Advocaten geeft u graag meer uitleg hierover.

Presentatie over verzekeringsoplossing
Als risico-en verzekeringsadviseur heeft Zicht in haar range van producten uiteraard ook een verzekeringsoplossing voor dit risico. Matthieu/Stephan zal u in een heldere presentatie uitleg geven omtrent de risico’s en oplossing.

Presentatie over cybercrime
Eigenlijk kunnen we er zeker van zijn dat ieder bedrijf gehackt wordt. Maar de mate waarin verschilt. Een ook de gevolgen ervan verschillen. Het kan een financiële schade tot gevolg hebben, maar bijvoorbeeld ook imagoschade. Hoe dan ook, het raakt altijd uw bedrijfsvoering. Dave Maasland van ESET gaat u op een verrassende manier uitleg geven welke vormen van cybercrime er bestaan en geeft voorbeelden om het ook echt tastbaar te maken. Maar ook hoe u zich hiertegen kunt wapenen.

Kosten
Om deze hoogwaardige middag voor u mogelijk te kunnen maken, vragen wij u om een bijdrage van € 25,- exclusief BTW per persoon.

Kom ook en ontvang een waardebon voor een security QuickScan t.w.v. € 500,-.
Wilt u ook meer weten over cybercrime en de meldplicht datalekken?
Aanmelden is eenvoudig. Stuur vóór 22 februari 2016 een e-mail naar margriet.van.oeveren@zichtadviseurs.nl. Uiteraard horen we ook graag de naam van uw ICT-partner als die mee wil komen of introducé als u die wilt meenemen.
Als deelnemer van deze bijeenkomst ontvangt u na afloop een waardebon voor de security QuickScan ter waarde van € 500,-. Deze scan geeft u inzicht in de mate van beveiliging van uw ICT-infrastructuur. Deze waardebon wordt alleen verstrekt bij aanwezigheid.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.

Wij zien u graag op 17 maart!

Met vriendelijke groet,

Matthieu Versluis
senior adviseur buitendienst
www.zichtadviseurs.nl