Het is jaarlijks een traditie om (oud) leden van de Unitas Club van 100 te benaderen voor een financiële bijdrage. Het vorig seizoen is dat vanwege de corona niet gedaan, maar… de club zit niet stil. Unitas speelt in de 3e divisie KNVB en staat sportief gezien hoog op de ranglijst. Bij de jeugd zijn er veel inschrijvingen van nieuwe leden en er is ook weer een start gemaakt met een G-team. Naast de nieuwbouw en renovatie van de kleedkamers is er een nieuwe radiokamer geplaatst in de tribune met rondom meer dan 100 nieuwe tribunestoeltjes.

We zijn dus dankzij u en de vele vrijwilligers lekker bezig. Staat uw naam straks weer op het bord van de Unitas Club van 100 genoteerd? Met de opbrengst wordt er geïnvesteerd in nieuwbouw/renovatie van de kleedkamers.

Uw financiële steun is hard nodig

Wij rekenen wederom op uw deelname om de Unitas Club van 100 financieel te ondersteunen met een bedrag van € 50.- of opwaarderen naar € 100.- voor het seizoen 2021-2022. U kunt uw bijdrage storten op IBANnummer NL 32 RABO 017 077 5836 t.n.v. Stichting Unitas De Toekomst. Graag met vermelding: donatie Club van 100.

Nieuw club-initiatief

Het bestuur van Unitas stelt uw deelname zeer op prijs en nodigt u dan ook graag uit op vrijdagmiddag 11 maart 2022 vanaf 17.00 uur voor een gezellige bijeenkomst in ons clubhuis. Even bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje; een korte presentatie over de  plannen 125 jaar Unitas en de voortgang van de nieuwbouw. UBC leden en Unitas sponsors zijn ook van harte uitgenodigd. In verband met de catering wel vooraf graag even aanmelden: secretaris@gvvunitas.nl