unitas-thuis-lottoIn 1985 werd de Unitas thuis lotto opgestart met als doel geld bijeen te brengen voor de organisatie van de jubileumvieringen in 1988 en 1998. In 1998 werd besloten de opbrengst ter beschikking te stellen voor de Unitas jeugd en dat is ook nu nog steeds het geval. Jaarlijks levert de lotto circa € 2000.00 Euro op. Dit bedrag, vermeerderd met de opbrengst van Unitas Thuis, levert ons  € 6.000,00  op.

Dit respectabele bedrag kunnen we nu ieder jaar overmaken aan Unitas met bestemming Unitas Jeugd. Daar alle nummers in de lotto bezet zijn besloten we in 2011 een tweede lotto op te starten om daarmee meer geld ter beschikking te kunnen stellen voor de Unitas jeugd.

DOE OOK MEE!

Lotto 2 is nog lang niet vol bezet vandaar dat wij alle Unitas sympathisanten vragen om hierin mee te spelen. We spelen met de getallen van de Belgische lotto 6 uit 45 dus er zijn 45 nummers en het bonusnummer. De trekking is elke zaterdag avond en de uitslag kunt u vinden op teletekst pagina 701 van de Belgische Televisie. Het bonusnummer is het winnende getal en de winnaar ontvangt € 25.00.

Voor het luttele bedrag van € 5.20 per maand hebt u 52 keer per jaar de kans om € 25.00 te winnen.

MEER INFORMATIE?
Voor informatie over de nog ter beschikking staande nummers neem contact op of stuur een e-mail naar: hj.kuijpers@ziggo.nl / Henk Kuijpers tel (0183) 623 695
Alvast bedankt voor uw medewerking

Commissie Unitas Thuis