De Maatschappelijke Beursvloer gehouden in oktober in het Da Vinci College in Gorinchem is een evenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties handelen in spullen, menskracht en adviezen. Talloze goede contacten en daadwerkelijke afspraken onderling waren daarvan het resultaat. Een gegeven van deze beurs is ook dat Gorinchemse Uitdaging  de MBO Award, een wisselbeker, uitreikt. Tijdens deze bijeenkomst werd de MBO Award uitgereikt door Ellen Sterk aan Van der Vliet Wonen vanwege hun jarenlange inzet om meubels uit hun showroom te schenken aan o.a. het Leger des Heils, Humanitas en Vluchtelingenwerk. Dat toont de betrokkenheid van deze onderneming met het lokale gebeuren. Een verheugde en trotse Pauline, dochter van UBC-bestuurslid Adjan Bos, mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. Ongetwijfeld krijgt deze beker een mooie plaats in de woonwinkel van Van der Vliet in Arkel.