uncle-sam

Met WE bedoelen we het UBC-bestuur. Met YOU bedoelen we JOU, een jong lid van de UBC (uiteraard kan er gediscussieerd worden over leeftijdsgrenzen, maar 50 plus is zeker geen doelgroep!).
Met WANT bedoelen we WILLEN.

Wat WILLEN we?
Jonge UBC-leden die kritisch kijken naar het UBC-activiteitenprogramma. Wat kan/moet veranderen? En bovenal jonge UBC-leden die zelf met suggesties/plannen komen voor een gevarieerd UBC-programma. Mogelijk al dit jaar, maar zeker volgend jaar. DENK MEE en PRAAT MEE en MELD je daarom aan bij secretariaat@ubcgorinchem.nl

YOUNGSTER, WE WANT YOU!